Alla Mikrober:

Mikrob.se är en del av www.Drake.nu och drivs av Svenljungaverken AB (5568960743), Buttorp 105, 51291 Sexdrega. Tel. 0722245458. Gigantisk@Mikrob.se