Mikrob.se

Röd blodkropp / Röd blodcell / Red Blood Cell / Erythrocyte

375 SEK296.25 SEK

GiantMicrobes är mjukdjur som ser ut som små, små mikrober - bara det att de är förstorade sådär en miljon gånger. De ger bokstavligen ett ansikte åt förkylningen, fotsvampen, hostan, den dåliga andedräkten eller vägglusen. Varje GIGANTmicrobe är mellan ca 38-50 cm. Med följer ett foto på hur den riktiga mikroben ser ut samt en kort information på engelska.

Ursprungligen skapade i USA att användas i undervisningssyfte, har GIANTmicrobes nu blivit storsäljare i museishoppar, apotek, bokhandlar och designbutiker världen över.

GIANTmicrobes är ett roligt verktyg i undervisningen om hälsa och sjukdomar, men även en uppskattad gåva som passar alla åldrar. Definitivt roligare än ett krya-på-dig kort till en sjuk vän.

-------------


Röd Blodkropp - det är han som hjärtat pumpar runt i litervis var enda minut.

"The life of the party, his best trick is to hold his breath until he turns blue! Invite him to your next bash and he's sure show you a bloody good time."

--------

Röd blodkropp

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Röda blodkroppar

Röda blodkroppar, erytrocyter, är en del av blodet och utgör tillsammans med vita blodkroppar, leukocyter, och blodplättar, trombocyter, nära 50 % av blodet. Deras uppgift är att frakta syre till cellerna, och koldioxid från dem till lungorna.

Siffror[redigera | redigera wikitext]

En vuxen människa har ca 5 liter blod. En kubikmillimeter blod innehåller omkring fem miljoner röda blodkroppar. Totalt har en vuxen människa omkring 25 biljoner röda blodkroppar. De röda blodkropparna innehåller cirka 300 miljoner molekyler hemoglobin och varje hemoglobinmolekyl kan i sin tur binda upp till 4 syremolekyler (O2)[1]. En enda röd blodkropp kan alltså transportera c:a 1,2 miljarder syremolekyler.

Blodbildning[redigera | redigera wikitext]

Nyproduktion av erytrocyter sker genom att bland annat njuren känner att den får för lå syrehalt. Den producerar då hormonet erytropoetin, som signalerar till benmärgen att producera mer röda blodkroppar.

Nedbrytning[redigera | redigera wikitext]

De röda blodkropparna lever hos vuxna i ca 120 dagar, hos barn har de kortare livslängd. Till det att dess förråd av enzymer som upprätthåller membranets flexibilitet avtar. De gamla cellerna fångas upp och bryts ner i levern, men framför allt i mjälten, av fagocyter. De nedbrytna delarna återanvänds till stor del. Järnet fraktas till benmärgen för nyproduktion, och proteinerna byggs in i nya protein i levern eller filtreras ut i urinet och avlägsnas ur kroppen. De röda blodkropparna som finns kvar när man avlidit klumpar ihop sig och lägger sig på botten av kroppen, i kärlen. Man kan ofta se tydliga streck på huden där blodkropparna lagt sig.

Utseende och funktion[redigera | redigera wikitext]

Två bloddroppar. Den vänstra är syrerik, och den högra syrefattig.

De röda blodkropparna är platta och inåtbuktande från båda sidor (bikonkava). De är små i jämförelse med andra celler (7-8 mikrometer i diameter). Deras speciella form gör att syretransporten och gasutbytet gynnas eftersom det ger cellerna en stor sammanlagd yta där gaser kan diffundera in och ut över cellmembranet. Formen gör dem också väldigt flexibla vilket underlättar passagen genom de minsta blodkärlen, kapillärerna, då de ofta lägger sig som tallrikar mot varandra på långa led för snabbare transport i kärlen. De röda blodkropparna innehåller varken cellkärna, ribosomer eller mitokondrier vilket ger mer plats för hemoglobin. I och med detta kan inte syret som de bär förbrukas av dem själva. De röda blodkropparna får istället enbart energi genom anaerob, syrefri, förbränning. Bristen på cellkärna och gener gör även att de inte kan reproducera sig, eller reparera sig. Därför sker reproduktionen i benmärgen av stamceller.

Hematokrit[redigera | redigera wikitext]

EVF, förkortning för engelska Erytrocyte Volume Fraction, eller hematokrit (av grekiskans krino, skilja) är de röda blodkropparnas andel av blodets totalvolym. Normalvärdet är 0,40-0,50 L/L för män och 0,35-0,46 L/L för kvinnor. Låga värden kan vara ett tecken på anemi. Hematokrit har ingen enhet och begreppet används framförallt inom sjukvården. Förändrad hematokrit kan antingen bero på minskad mängd röda blodkroppar eller hemodilution, det vill säga utspädning av blodet, eller vätskebrist.


Dölj]
v • d • r
Blodet
Blodkroppar
Röda blodkroppar
 
Vita blodkroppar
Granulocyter
Lymfocyter
B-celler
Plasmaceller, Minnesceller
T-celler
NK-celler
 
Monocyter
Makrofager
Blodplättar
 
Blodplasma
-----
-------------------------

Red blood cell

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Scanning electron micrograph of human red blood cells (ca. 6–8 μm in diameter; artificial colors)
3D rendering of red blood cells

Red blood cells, or erythrocytes, are the most common type of blood cell and the vertebrate organism's principal means of delivering oxygen (O2) to the body tissues via the blood flow through the circulatory system.[1] They take up oxygen in the lungs or gills and release it into tissues while squeezing through the body's capillaries.

The cytoplasm of erythrocytes is rich in hemoglobin, an iron-containing biomolecule that can bind oxygen and is responsible for the red color of the cells. The cell membrane is composed of proteins and lipids, and this structure provides properties essential for physiological cell function such as deformability and stability while traversing the circulatory system and specifically the capillary network.

In humans, mature red blood cells are flexible and oval biconcave disks. They lack a cell nucleus and most organelles, in order to accommodate maximum space for haemoglobin. Approximately 2.4 million new erythrocytes are produced per second.[2] The cells develop in the bone marrow and circulate for about 100–120 days in the body before their components are recycled by macrophages. Each circulation takes about 20 seconds. Approximately a quarter of the cells in the human body are red blood cells.[3][4]

Red blood cells are also known as RBCs, red cells,[5] red blood corpuscles (an archaic term), haematids, erythroid cells or erythrocytes (from Greek erythros for "red" and kytos for "hollow vessel", with -cyte translated as "cell" in modern usage). Packed red blood cells (pRBC) are red blood cells that have been donated, processed, and stored in a blood bank for blood transfusion.


History

The first person to describe red blood cells was the young Dutch biologist Jan Swammerdam, who had used an early microscope in 1658 to study the blood of a frog.[6] Unaware of this work, Anton van Leeuwenhoek provided another microscopic description in 1674, this time providing a more precise description of red blood cells, even approximating their size, "25,000 times smaller than a fine grain of sand".

In 1901, Karl Landsteiner published his discovery of the three main blood groups—A, B, and C (which he later renamed to O). Landsteiner described the regular patterns in which reactions occurred when serum was mixed with red blood cells, thus identifying compatible and conflicting combinations between these blood groups. A year later Alfred von Decastello and Adriano Sturli, two colleagues of Landsteiner, identified a fourth blood group—AB.

In 1959, by use of X-ray crystallography, Dr. Max Perutz was able to unravel the structure of hemoglobin, the red blood cell protein that carries oxygen.[7]

The oldest intact red blood cells ever discovered were found in Ötzi the Iceman, a natural mummy of a man who died around 3255 BCE. These cells were discovered in May 2012.[8]

Vertebrate erythrocytes

There is an immense size variation in vertebrate erythrocytes, as well as a correlation between cell and nucleus size. Mammalian erythrocytes, which do not contain nuclei, are considerably smaller than those of most other vertebrates.[9]

Erythrocytes consist mainly of hemoglobin, a complex metalloprotein containing heme groups whose iron atoms temporarily bind to oxygen molecules (O2) in the lungs or gills and release them throughout the body. Oxygen can easily diffuse through the red blood cell's cell membrane. Hemoglobin in the erythrocytes also carries some of the waste product carbon dioxide back from the tissues; most waste carbon dioxide, however, is transported back to the pulmonary capillaries of the lungs as bicarbonate (HCO3-) dissolved in the blood plasma. Myoglobin, a compound related to hemoglobin, acts to store oxygen in muscle cells.[10]

The color of erythrocytes is due to the heme group of hemoglobin. The blood plasma alone is straw-colored, but the red blood cells change color depending on the state of the hemoglobin: when combined with oxygen the resulting oxyhemoglobin is scarlet, and when oxygen has been released the resulting deoxyhemoglobin is of a dark red burgundy color, appearing bluish through the vessel wall and skin. Pulse oximetry takes advantage of this color change to directly measure the arterial blood oxygen saturation using colorimetric techniques. Hemoglobin also has a very high affinity for carbon monoxide, forming carboxyhaemoglobin which is a very bright red in color. Flushed, confused patients with a saturation reading of 100% on pulse oximetry are sometimes found to be suffering from carbon monoxide poisoning.

The sequestration of oxygen-carrying proteins inside specialized cells (as opposed to oxygen carriers being dissolved in body fluid) was an important step in the evolution of vertebrates as it allows for less viscous blood, higher concentrations of oxygen, and better diffusion of oxygen from the blood to the tissues. The size of erythrocytes varies widely among vertebrate species; erythrocyte width is on average about 25% larger than capillary diameter, and it has been hypothesized that this improves the oxygen transfer from erythrocytes to tissues.[11]

The only known vertebrates without erythrocytes are the crocodile icefishes (family Channichthyidae); they live in very oxygen-rich cold water and transport oxygen freely dissolved in their blood.[12] While they do not use hemoglobin anymore, remnants of hemoglobin genes can be found in their genome.[13]

Nucleus

Erythrocytes in mammals are anucleate when mature, meaning that they lack a cell nucleus. In comparison, the erythrocytes of other vertebrates have nuclei; the only known exceptions are salamanders of the Batrachoseps genus and fish of the Maurolicus genus with closely related species.[14][15]

The elimination of the nucleus in vertebrate erythrocytes has been offered as an explanation for the subsequent accumulation of non-coding DNA in the genome.[16] The argument runs as follows: Efficient gas transport requires erythrocytes to pass through very narrow capillaries, and this constrains their size. In the absence of nuclear elimination, the accumulation of repeat sequences is constrained by the volume occupied by the nucleus, which increases with genome size.Scanning electron micrograph of blood cells. From left to right: human erythrocyte, thrombocyte (platelet), leukocyte.

Human erythrocytes

Two drops of blood are shown with a bright red oxygenated drop on the left and a deoxygenated drop on the right.
An animation of a typical human red blood cell cycle in the circulatory system. This animation occurs at real time (20 seconds of cycle) and shows the red blood cell deform as it enters capillaries, as well as changing color as it alternates in states of oxygenation along the circulatory system.

A typical human erythrocyte has a disk diameter of approximately 6.2–8.2 µm[29] and a thickness at the thickest point of 2–2.5 µm and a minimum thickness in the centre of 0.8–1 µm, being much smaller than most other human cells. These cells have an average volume of about 90 fL[30] with a surface of about 136 μm2, and can swell up to a sphere shape containing 150 fL, without membrane distension.

Adult humans have roughly 2–3 × 1013 (20–30 trillion) red blood cells at any given time, comprising approximately one quarter of the total human body cell number (women have about 4 to 5 million erythrocytes per microliter (cubic millimeter) of blood and men about 5 to 6 million; people living at high altitudes with low oxygen tension will have more). Red blood cells are thus much more common than the other blood particles: there are about 4,000–11,000 white blood cells and about 150,000–400,000 platelets in each microliter of human blood.

Human red blood cells take on average 20 seconds to complete one cycle of circulation.[3][4][31]

As red blood cells contain no nucleus, protein biosynthesis is currently assumed to be absent in these cells, although a recent study indicates the presence of all the necessary biomachinery in the cells to do so.[24]

The blood's red color is due to the spectral properties of the hemic iron ions in hemoglobin. Each human red blood cell contains approximately 270 million of these hemoglobin biomolecules, each carrying four heme groups; hemoglobin comprises about a third of the total cell volume. This protein is responsible for the transport of more than 98% of the oxygen (the remaining oxygen is carried dissolved in the blood plasma). The red blood cells of an average adult human male store collectively about 2.5 grams of iron, representing about 65% of the total iron contained in the body.[32][33] (See Human iron metabolism.)

Life cycle

Human erythrocytes are produced through a process named erythropoiesis, developing from committed stem cells to mature erythrocytes in about 7 days. When matured, in a healthy individual these cells live in blood circulation for about 100 to 120 days (and 80 to 90 days in a full term infant).[34] At the end of their lifespan, they become senescent, and are removed from circulation. In many chronic diseases, the lifespan of the erythrocytes is markedly reduced (e.g. patients requiring haemodialysis).

Erythropoiesis

Erythropoiesis is the development process by which new erythrocytes are produced; it lasts about 7 days. Through this process erythrocytes are continuously produced in the red bone marrow of large bones, at a rate of about 2 million per second in a healthy adult. (In the embryo, the liver is the main site of red blood cell production.) The production can be stimulated by the hormone erythropoietin (EPO), synthesised by the kidney. Just before and after leaving the bone marrow, the developing cells are known as reticulocytes; these comprise about 1% of circulating red blood cells.

Functional lifetime

The functional lifetime of an erythrocyte is about 100–120 days, during which time the erythrocytes are continually moved by the blood flow push (in arteries), pull (in veins) and a combination of the two as they squeeze through microvessels such as capillaries.

Senescence

The aging erythrocyte undergoes changes in its plasma membrane, making it susceptible to selective recognition by macrophages and subsequent phagocytosis in the mononuclear phagocyte system (spleen, liver and lymph nodes), thus removing old and defective cells and continually purging the blood. This process is termed eryptosis, erythrocyte programmed cell death.[35] This process normally occurs at the same rate of production by erythropoiesis, balancing the total circulating red blood cell count. Eryptosis is increased in a wide variety of diseases including sepsis, haemolytic uremic syndrome, malaria, sickle cell anemia, beta-thalassemia, glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, phosphate depletion, iron deficiency and Wilson's disease. Eryptosis can be elicited by osmotic shock, oxidative stress, energy depletion as well as a wide variety of endogenous mediators and xenobiotics. Excessive eryptosis is observed in erythrocytes lacking the cGMP-dependent protein kinase type I or the AMP-activated protein kinase AMPK. Inhibitors of eryptosis include erythropoietin, nitric oxide, catecholamines and high concentrations of urea.

Much of the resulting breakdown products are recirculated in the body. The heme constituent of hemoglobin are broken down into Fe3+ and biliverdin. The biliverdin is reduced to bilirubin, which is released into the plasma and recirculated to the liver bound to albumin. The iron is released into the plasma to be recirculated by a carrier protein called transferrin. Almost all erythrocytes are removed in this manner from the circulation before they are old enough to hemolyze. Hemolyzed hemoglobin is bound to a protein in plasma called haptoglobin, which is not excreted by the kidney.[36]

Membrane composition

The membrane of the red blood cell plays many roles that aid in regulating their surface deformability, flexibility, adhesion to other cells and immune recognition. These functions are highly dependent on its composition, which defines its properties. The red blood cell membrane is composed of 3 layers: the glycocalyx on the exterior, which is rich in carbohydrates; the lipid bilayer which contains many transmembrane proteins, besides its lipidic main constituents; and the membrane skeleton, a structural network of proteins located on the inner surface of the lipid bilayer. Half of the membrane mass in human and most mammalian erythrocytes are proteins. The other half are lipids, namely phospholipids and cholesterol.[37]

Membrane lipids

The most common erythrocyte cell membrane lipids, schematically disposed as they are distributed on the bilayer. Relative abundances are not at scale.

The erythrocyte cell membrane comprises a typical lipid bilayer, similar to what can be found in virtually all human cells. Simply put, this lipid bilayer is composed of cholesterol and phospholipids in equal proportions by weight. The lipid composition is important as it defines many physical properties such as membrane permeability and fluidity. Additionally, the activity of many membrane proteins is regulated by interactions with lipids in the bilayer.

Unlike cholesterol, which is evenly distributed between the inner and outer leaflets, the 5 major phospholipids are asymmetrically disposed, as shown below:

Outer monolayer

Inner monolayer

This asymmetric phospholipid distribution among the bilayer is the result of the function of several energy-dependent and energy-independent phospholipid transport proteins. Proteins called “Flippases” move phospholipids from the outer to the inner monolayer, while others called “floppases” do the opposite operation, against a concentration gradient in an energy dependent manner. Additionally, there are also “scramblase” proteins that move phospholipids in both directions at the same time, down their concentration gradients in an energy independent manner. There is still considerable debate ongoing regarding the identity of these membrane maintenance proteins in the red cell membrane.

The maintenance of an asymmetric phospholipid distribution in the bilayer (such as an exclusive localization of PS and PIs in the inner monolayer) is critical for the cell integrity and function due to several reasons:

  • Macrophages recognize and phagocytose red cells that expose PS at their outer surface. Thus the confinement of PS in the inner monolayer is essential if the cell is to survive its frequent encounters with macrophages of the reticuloendothelial system, especially in the spleen.
  • Premature destruction of thallassemic and sickle red cells has been linked to disruptions of lipid asymmetry leading to exposure of PS on the outer monolayer.
  • An exposure of PS can potentiate adhesion of red cells to vascular endothelial cells, effectively preventing normal transit through the microvasculature. Thus it is important that PS is maintained only in the inner leaflet of the bilayer to ensure normal blood flow in microcirculation.

The presence of specialized structures named "lipid rafts" in the erythrocyte membrane have been described by recent studies. These are structures enriched in cholesterol and sphingolipids associated with specific membrane proteins, namely flotillins, stomatins (band 7), G-proteins, and β-adrenergic receptors. Lipid rafts that have been implicated in cell signaling events in nonerythroid cells have been shown in erythroid cells to mediate β2-adregenic receptor signaling and increase cAMP levels, and thus regulating entry of malarial parasites into normal red cells.[38][39]

Membrane proteins

Red blood cell membrane proteins separated by SDS-Page and silverstained [40]

The proteins of the membrane skeleton are responsible for the deformability, flexibility and durability of the red blood cell, enabling it to squeeze through capillaries less than half the diameter of the erythrocyte (7–8 μm) and recovering the discoid shape as soon as these cells stop receiving compressive forces, in a similar fashion to an object made of rubber.

There are currently more than 50 known membrane proteins, which can exist in a few hundred up to a million copies per erythrocyte. Approximately 25 of these membrane proteins carry the various blood group antigens, such as the A, B and Rh antigens, among many others. These membrane proteins can perform a wide diversity of functions, such as transporting ions and molecules across the red cell membrane, adhesion and interaction with other cells such as endothelial cells, as signaling receptors, as well as other currently unknown functions. The blood types of humans are due to variations in surface glycoproteins of erythrocytes. Disorders of the proteins in these membranes are associated with many disorders, such as hereditary spherocytosis, hereditary elliptocytosis, hereditary stomatocytosis, and paroxysmal nocturnal hemoglobinuria.[37][38]

The red blood cell membrane proteins organized according to their function:

Red Blood Cell membrane major proteins

Transport